De autoverzekering

U kunt bij het samenstellen van de autoverzekering kiezen uit een WA-verzekering eventueel aangevuld met Beperkt Casco of Casco (all risks). De verzekering kunt u vervolgens op maat maken met een noclaim beschermer, auto-inzittendenverzekering en een rechtsbijstand.

Premieberekening autoverzekering

WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid)
De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die met het motorrijtuig is toegebracht aan personen of zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Schade veroorzaakt door zaken die van het motorrijtuig vallen of gevallen zijn is ook gedekt, behalve in geval van laden en lossen.

Verzekerd bedrag
Het standaard verzekerd bedrag is € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Beperkt cascoverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor schade aan, alsmede tenietgaan en verlies van het motorrijtuig ten gevolge van:

 • brand, explosie en zelfontbranding
 • diefstal, joyriding of verduistering
 • ruitbreuk
 • botsing met wild of loslopende dieren
 • overstroming, vloedgolf, hagel, vulkanische uitbarsting, vallend gesteente, instorting en aardbeving
 • het omwaaien van het motorrijtuig en/of het vallen van voorwerpen door storm op of tegen het motorrijtuig
 • relletjes
 • het in aanraking komen met een luchtvaartuig, delen daarvan en/of voorwerpen die uit een luchtvaartuig vallen
 • een van buiten komend onheil tijdens vervoer van het motorrijtuig per vliegtuig, boot, trein of auto.

Uitgesloten van deze dekking is lakschade, schade bestaande uit krassen, schrammen alsmede schade ontstaan tijdens slepen en/of takelen.

Een beperkt cascoverzekering kan alleen gesloten worden in combinatie met een WA-verzekering

Casco All In
Deze volledig cascoverzekering heet niet voor niets 'All Risk'. De gebruikelijke elementen van een volledig cascoverzekering zijn:

 • brand, explosie, zelfontbranding
 • diefstal, joyriding en verduistering
 • botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook indien een eigen gebrek van het motorrijtuig de (mede)-oorzaak is
 • enig ander plotseling van buiten komend onheil.

Aanvullende dekkingen voor uw autoverzekering

Bonusbescherming
Bij de eerste schuldschade in een verzekeringsjaar valt de klant niet terug op de BM-ladder. Bij meer dan één schuldschade binnen een verzekeringsjaar wordt één schade in mindering gebracht en vindt terugval plaats op de BM-ladder.

Rechtsbijstandverzekering
Deze verzekering biedt verhaals- en strafbijstand terzake van een verkeersongeval waarbij een personenauto betrokken is.

Ook zonder dat er van een verkeersongeval sprake is wordt strafbijstand geboden naar aanleiding van een verkeersovertreding, mits de verzekerde voor de rechter is gedaagd en voorkoming van strafvervolging door een ‘schikking’ niet mogelijk was.

Eveneens bestaat recht op juridische bijstand in geschillen over aankoop, onderhoud, reparatie en revisie van het verzekerde motorrijtuig. (Dit dekkingsonderdeel geldt niet voor lesauto’s).

Auto-inzittendenverzekering plus gezinsdekking
De auto-inzittendenverzekering verzekert alle passagiers in de eigen auto, inclusief gezinsleden. Maar vaak rijden gezinsleden mee in een andere auto, bijvoorbeeld naar school, sportveld of vergadering. Indien de gezinsdekking meeverzekerd is op de auto-inzittendenverzekering, dan is het hele gezin (kinderen tot achttien jaar) altijd zeker van dekking tot maximaal de verzekerde bedragen van de eigen inzittendenverzekering.

Dit geldt voor elke personenauto die ingericht is voor het vervoer van niet meer dan zes personen.

Voor elke auto moet een auto-inzittendenverzekering worden afgesloten, opdat ook passagiers die geen lid zijn van het gezin verzekerd mee kunnen rijden.